Arvot

Psykologityö Lähde noudattaa sekä psykologien että urheilupsykologien ammattieettisiä sääntöjä ja palvelee tasavertaisesti ja kunnioituksella kaikkia ihmisiä riippumatta heidän uskonnostaan, rodustaan, taustastaan, iästään, menneisyydestään tai seksuaalisesta orientaatiostaan.