Urheilupsykologia

Urheilupsykologin tavoitteena on auttaa urheilijaa tai urheilujoukkuetta saamaan täysi hyöty harjoittelustaan ja tuomaan kilpailussa esiin koko osaamisensa ja kuntonsa sekä kääntämään tasaväkiset kilpailut voitoiksi samoin kuin voittamaan kehitystä jarruttavia esteitä.

Käytännössä työskentely tarkoittaa esimerkiksi kilpailujännityksen hallinnan harjoittelemista, jolloin tavoitteena on, että jännitys ei vie liikaa energiaa urheilijan suorituksesta, mutta urheilija on silti oikealla hetkellä valmis ja ”hereillä”. Psyykkinen valmentaja tai urheilupsykologi voi auttaa myös ahdistavan epäonnistumisen pelon työstämistä enemmän tahdoksi onnistua. Tai työskentelyn kohteena voi olla itse kilpailusuorituksen tai harjoitusten sujumisen parantaminen mm. harjoittamalla keskittymisen suuntaamista suorituksen kannalta oleellisiin asioihin.  Urheilupsykologin tai psyykkisen valmentajan kanssa voi työstää myös esim.  esim. loukkaantumisen jälkeiseen paluuseen liittyviä tunteita ja ajatuksia tai uran lopettamista.  Lisäksi voidaan etsiä palautumista edistäviä keinoja esimerkiksi erilaisten rauhoittumiseen tähtäävien harjoitteiden kautta. Joukkueurheilussa työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi joukkueen suoriutumisen saaminen mahdollisimman tehokkaaksi, ilman että siihen vaaditaan uusia resursseja. Se tarkoittaa mm. ryhmän tai joukkueen toimintamallien ja vuorovaikutuksen kehittämistä, jotta joukkue pystyy saamaan kaikki kykynsä palvelemaan yhteistä päämäärää.

Lisäksi urheilupsykologi tukee valmentajaa olemalla esimerkiksi henkilö, jonka kanssa valmentaja voi luottamuksellisesti jakaa tunnelmiaan sekä peilata ajatuksiaan valmennusprosessiin liittyen.  

Esiintyvissä ammateissa työskentelevien taiteilijoiden esiintymistilanne muistuttaa paljon urheilijan kilpailusuoritusta ja siksi psyykkinen valmennus sopii myös heille. Samoin monet urheilupsykologian menetelmät ovat hyvin sovellettavissa työelämään yhteisöjen ja yksilöiden toiminnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Esimerkiksi menestyvän joukkueen rakentamisen menetelmät soveltuvat hyvin työyhteisöjen rakentamiseen, kun taas vaikka keskittymiseen, palautumiseen, tavoitteenasetteluun tai työelämään paluuseen liittyvät teemat sopivat hyvin yksittäisen työtekijän kanssa työskentelyyn. 

Sertifioidulla urheilupsykologilla on Psykologin Maisterin koulutus sekä riittäväksi katsottu koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen urheilupsykologian alalla. Sertifikaatin myöntämisestä päättää sertifikaattilautakunta, joka koostuu alalla työskentelevistä kokeneista urheilupsykologeista ja psyykkisistä valmentajista.

Esimerkkejä työskentelyn kohteista sekä koulutustarjonnasta:

Kilpailujännityksen hallinta ja kilpailuun valmistautuminen

– Keskittymisen ja suoritusten parantaminen harjoituksissa ja kilpailuissa

– Epäonnistumisesta tai vammasta toipuminen ja paluun työstäminen

– Valmentajan ja urheilijan yhteistyön parantaminen

– Vuorovaikutuksen kehittäminen joukkueessa

– Joukkueen johtaminen ottelun lävitse

– Urheilu-uran päättäminen ja uudelleen suuntautuminen

kilpailusuunnitelman laatiminen

Koulutuksen kesto vaihtelee sopimuksen mukaan parin tunnin esityksestä kokonaiseen koulutuspäivään. Koulutuksen hinta määräytyy osallistujien lukumäärän, koulutuspäivän keston ja koulutuspaikan hinnan mukaisesti. Esimerkkejä hinnoittelusta löydät kohdasta yhteystiedot ja hinnasto.

Tervetuloa psyykkisen valmennuksen asiakkaaksi!