Joukkueenjohto haluaa luoda urheilijalle turvallisen olon kilpailumatkalla

Yksi viime kesän kohokohdista oli alle 23-vuotiaiden yleisurheilijoiden Em-kilpailuviikko Tallinnassa. Mukana oli useampi kymmen nuorta huippu-urheilijaa edustaen Suomea monissa eri lajeissa. Lisäksi joukkueenjohdossa oli useita valmentajia, fysioterapeutteja, lääkäri, urheilupsykologi, joukkueenjohtaja ja kuljetuksista ja mediasisällöstä vastaavia henkilöitä. Itse olin mukana urheilupsykologina. Yksi koko johtoryhmän sekä urheilupsykologin toiminnan punaisista langoista on koettaa luoda urheilijoille turvallinen ympäristö, mistä […]

Loukkaantuminen voi johtaa merkittävään kehitysaskeleeseen – avaimena tunteiden jakaminen

Äskettäin julkaistu Salimin, Wadeyn ja Dissin tukimus (2/2016) tarkasteli, miksi jotkut urheilijat pystyvät urallaan hyötymään vaikeasta loukkaantumisjaksosta, mutta toiset eivät.  Osa urheilijoista kokee, että vaikea loukkaantumisjakso on ollut heille merkittävä kehitystä edistänyt vaihe heidän urallaan, mutta toiset eivät koe ollenkaan kokeneet hyötyneensä siitä. Tutkimus tarkasteli tätä ilmiötä persoonallisuuspiirteiden ja toimintastrategioiden valossa. Tutkimukseen valitut urheilijat jaettiin […]

Urheilijan sisäinen puhe ja siihen vaikuttaminen

Urheilupsykologin vastaanotolla urheilijan sisäinen puhe on yksi keskeisiä tarkastelun kohteita. Millaista sisäistä puhelua tai keskustelua  urheilija käy itsekseen suorituksen aikana ja sitä ennen?  Yleinen käsitys on, että tekemisen ydinkohtiin keskittyvä suoritusta ohjaava kannustavan sävyinen sisäinen puhe on suoritukselle eduksi. Tarkastellaan hetki sisäistä puhetta sinänsä. Yleisesti hyväksytty ajatus on, että sisäinen puhe syntyy ulkoisen puheen, siis […]